Виходячи з загальноприйнятих міжнародних видавничих норм редакція наукового журналу «Світ Кліо» усталила та дотримується наступних принципів видавничої етики:

 

Відповідальність головного редактора:

 • Приймає рішення про публікацію статті, керуючись рішенням редакційної колегії, рецензентів та відповідального за перевірку матеріалів на антиплагіат, в основі яких лежить політика Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE).

 • Забезпечує конфіденційність, оперуючи інформацією про зміст наданих матеріалів лише в межах редакційної колегії, рецензентів, автора та видавця.

 • Вирішує (за наявності) конфліктні ситуації етичного характеру.

 • Зберігає оригінали рецензій протягом 5 років.

 • Ухвалює рішення щодо скорочення обсягу та відмови у публікації статті, в якій порушено авторські права або загальноприйняті норми наукової етики.

 

 Відповідальність членів редакційної колегії:

 • Несуть відповідальність за видання.

 • Зберігають у таємниці всю інформацію, отриману під час рецензування поданої статті. Обговорення матеріалів рукопису статті може здійснюватися лише особами, уповноваженими головним редактором.

 • Відповідають за рішення про публікацію прийнятих до розгляду статей, виходячи із наукової цінності наданих матеріалів.

 • Визначають відповідність поданих матеріалів профілю видання, вимогам щодо оформлення і направляють на рецензування (доктору або кандидату наук). Можуть повернути статтю на доопрацювання за умови часткового невиконання вимог щодо її змістового наповнення та оформлення. Значна некоректність в оформленні може бути причиною неприйняття статті до публікації.

 • За умови виявлення самоплагіату більш, ніж 15% редакція залишає за собою право відмовити у публікуванні наданої статті.

 • Залишають за собою право залучити до рецензування незалежних рецензентів.

 

Відповідальність рецензента:

 • Здійснює об’єктивну оцінку матеріалів статті, переконливо її аргументує.

 • Здійснює двостороннє анонімне рецензування наданих рукописів за результатами якого приймає рішення про допуск до публікування.

 • У 2-тижневий термін виконує рецензування статей. (Примітка: редакційна колегія може корегувати терміни рецензування, враховуючи суб’єктивні умови кожного конкретного випадку (за умови обов’язкового дотримання якості рецензування).

 • Не використовує ідеї або частини змісту поданих на рецензування матеріалів у власних публікаціях без письмової згоди автора або відповідного посилання після опублікування останніх.

 • За умови позитивної рецензії ставить до відома редакційну колегію, яка приймає остаточне рішення про допуск до публікування. Якщо при загальній позитивній оцінці у рецензента є зауваження, стаття вважається умовно допущеною до друку, але такою, що потребує доопрацювання (доопрацьована стаття повторно відсилається на рецензію). За згодою автора і редакційної колегії зауваження можуть бути невиправлені, але в такому випадку редакція залишає за собою право опублікувати такі зауваження як коментарі до статті (за автором залишається право офіційної відповіді на них).

 • Має право відмовити у рекомендації до друку. В такому випадку стаття не розглядається вдруге.

   

  Відповідальність автора:

 • Гарантує, що надіслані для публікації матеріали є оригінальними і не містять плагіату та/чи самоплагіату; не розглядаються редакцією іншого видання та не були опубліковані раніше (в тому числі іншими мовами).

 • Несе відповідальність за достовірність фактів, посилань, цитат та перекладу.

 • Забезпечує відображення в авторському колективі статті всіх осіб, які зробили значний внесок у дослідження.

 • Дотримується норм законодавства щодо захисту авторських прав.

 • Залишає за собою авторство статті і передає виданню право першої публікації під ліцензію Creative Commons 4.0 Міжнародна.

 • Якщо стаття публікується в рамках участі автора у проекті, гранді тощо, в ній має бути зазначена дана інформація.

   
© CLIOWORLD 2020