Місія видання

Забезпечення платформи для оприлюднення та можливостей популяризації результатів новітніх університетських і академічних досліджень у галузях історії та суміжних дисциплін, їх інтеграція до світового простору знань за для наукового прогресу.

Проблематика

«Світ Кліо» – науковий історичний журнал, що публікує результати новітніх наукових розробок з проблематики історичної та суміжних наук, зокрема в галузях методології та методики історичних досліджень, української та світової історії, археології, історіографії, джерелознавства, музеєзнавства, пам’яткознавства, інтегрованих в історичну науку спеціальних дисциплін, методики навчання історії тощо. З огляду на це, до публікації запрошуються автори, які в своїх наукових працях актуалізують, аналізують та обґрунтовують методологічні, теоретичні та прикладні проблеми, що інтегрують новітнє історичне знання в міждисциплінарний науковий дискурс, пропонують свіжі методологічні рішення та міждисциплінарні методики. Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Мета

Метою наукового журналу «Світ Кліо» є висвітлення результатів різнопланових досліджень у галузях історії, її спеціальних галузей, суміжних гуманітарних і суспільних дисциплін з акцентом на міждисциплінарний підхід у методології та методиці наукового пізнання.

Завдання журналу

  1. Створення сприятливих умов для висвітлення авторами результатів досліджень на засадах наукової рівності та толерантності.
  2. Презентація актуальних, вірогідних, достовірних, оригінальних матеріалів, що місять елементи наукової новизни.
  3. Забезпечення безперешкодного доступу до користування новим науковим знанням.

Принципи видання

  • Відкритий доступ до наукових публікацій
  • Періодичність оприлюднення
  • Дотримання авторських прав та конфіденційності
  • Об’єктивність і неупередженість у виборі статей для публікування
  • Вимогливість до якості запропонованих до друку матеріалів
  • Дотримання політики академічної доброчесності та нульова толерантність до академічного плагіату
   
© CLIOWORLD 2020