Загальні положення

Процедура рецензування статей, що надійшли до редакції журналу, спрямована на забезпечення якості опублікованих в журналі статей. Рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакції для опублікування. Рецензія має забезпечувати всебічну та об'єктивну оцінку, аналіз переваг і недоліків поданої статті.

Рецензування рукописів конфіденційне. Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікації матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

 

Процес рецензування:

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу

 2. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статей, що надійшли до редакції, відповідності змісту матеріалу профілю і тематиці журналу, надсилає їх для рецензування членам редколегії, фахівцям з розглянутих проблем.

 3. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення («Unicheck»).

 4. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються рецензентам за профілем дослідження. Призначає рецензентів Головний редактор журналу.

 5. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу «Світ Кліо», так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.

 6. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).

 7. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через Відповідального секретаря Редакційної колегії журналу.

 8. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

 9. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю.

 10. Остаточне рішення щодо можливість і доцільність публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.

 11. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором.

   
© CLIOWORLD 2020