Засновано видання у 2020 році

 

 

 

ISSN 2709-3875

 

Журнал публікує результати в галузях методології та методики історичних досліджень, вітчизняної та всесвітньої історії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, методики навчання історії. 

 

Журнал виходить 6 разів на рік

   
© CLIOWORLD 2020